Undgå fugt i kælderen med et omfangsdræn

Døjer du med fugt i kælderen, så kan et omfangsdræn være løsningen på problemet. Med et omfangsdræn leder du det overskydende vand væk og mindsker dermed risikoen for vandskader. Du kan få tilskud til projektet, hvis du vælger at isolere kældervæggen. Få derfor altid isoleret kældervægen i forbindelse med etablering af omfangsdræn – det kan mærkes på varmeforbruget og dermed din pengepung.

Derfor skal du have professionelle håndværkere til at etablering

Du kan komme rigtig galt af sted med at begive dig ud i et ”gør det selv”-projekt angående omfangsdræn. Der er talrige eksempler på familier som måtte gå fra hus og hjem, fordi de selv har prøvet at ligge omfangsdræn omkring fundamentet. Man graver nemlig jorden væk omkring fundamentet og en del af det som skal ”bære” huset, er det jord som ligger op ad fundamentet. Derfor skal man være mere end varsom, når man fjerner jorden helt ned til fundamentets underkant. Faktisk graver man normalt kun 1 meter jord væk, ligger/placerer drænet (og evt. isolering), fylder hullet op igen, FØR man graver den næste meter væk fra fundamentet. Derfor er omfangsdræn dyrere end mange går og tror, men det er simpelthen fordi de sikrer dit hus mod uoprettelige skader.

Derfor anbefaler vi her hos BedreByg.dk at benytte professionelle håndværkere til at etablere omfangsdræn. Det sikrer dig mod skader på dit hus.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på omfangsdræn

Er du på jagt efter tilbud på omfangsdræn, kan du med fordel benytte dig af 3byggetilbud.dks service.

Ved at følge linket i denne boks bliver du sendt videre til 3byggetilbud.dk, hvor du så let som ingenting kan få 3 gratis og uforpligtende tilbud på omfangsdræn.

Her kan du nemt og gratis indhente 3 tilbud på dræn

Værd at vide om omfangsdræn

Hvad er et omfangsdræn?

Mange mennesker sammenligner et dræn med en tagrende, der er nedgravet. Omfangsdrænet er placeret langs fundamentet og ydermuren på et hus og har til opgave at lede alt overskydende vand væk.

Vandet, der skal ledes væk, kan både stamme fra overfladevand fra nedbør eller fra høj grundvandsstand, der skaber et såkaldt vandtryk mod huset. Drænet leder vandet væk og fører det til en brønd, der er særlig velegnet til regnvand. Derefter føres det videre til et decideret kloak- og afløbssystem.

Omfangsdræn pris

Et omfangsdræn koster typisk fra 5000 kr. pr. meter til 10000 kr. pr. meter. Prisen på omfangsdræn afhænger meget af jorden, dybden, valg af leverandør samt hvor meget arbejde du selv kan udføre.

Krav til et drænet

etablering er ikke noget du bare lige klarer. En autoriseret kloakmester skal sørge for at koble dræningssystemet til kloaksystemet – ja kloakmesteren skal stå for det meste i forbindelse med etableringen af et omfangsdræn. Det er en meget tung og krævende arbejdsproces, hvorfor kompetente fagfolk er en nødvendighed.

Din kommune skal godkende dit anlæg enten før eller efter det er færdigt. Hvis du henvender dig til den tekniske forvaltning, så kan de oplyse dig om du skal sende en ansøgning før eller efter arbejdet.

Du skal ikke kun være opmærksom på ansøgningen fra kommunen samt hvilke folk du hyrer til opgaven. Du skal også være OBS på, at arbejdet bliver udført korrekt. Dette burde din kloakmester dog sørge for, men her kan du læse om, hvad der er meget vigtigt i forbindelse med et omfangsdræn.

Først og fremmest skal gravearbejdet udføres korrekt. Man kan ikke bare grave så tæt på huset som man har lyst til – der er grænser. Hvis man ikke er OBS på det, kan man risikere at jorden vil skride. Udover dette er der nogle tekniske problematikker, der skal tages forbehold for. Det drejer sig bl.a. om valg af filter og type af drænrør. Dette valg afhænger af opgavens omfang samt hvilken jord, der skal arbejdes med.

Der er mange flere krav og tekniske ting man skal være opmærksom på, men disse krav ved din kloakmester alt om. Pointen med ovenstående er at gøre det klart, at omfangsdræn er et større arbejde, der kræver en vis forundersøgelse før det kan lade sig gøre.

Kan et omfangsdræn betale sig?

Hvis du oplever, at dit fundament og sokkel suger fugt grundet for meget vand op ad huset, så bør du kraftigt overveje at anskaffe dig et omfangsdræn.

Hvis først der er kommet fugt i fundamentet, kan det give alvorlige skader på dit hus. Du kan risikere, at der kan komme råd og svamp, hvilket vil medføre et uhyre dårligt indeklima, der kan ende med at være direkte sundhedsskadeligt. Fugt i fundamentet kan i værste tilfælde også medføre, at du står med en ubrugelig underetage grundet vand på gulvet.

Inden du investerer i et omfangsdræn, er det nødvendigt med en forundersøgelse for at få fastlagt op du rent faktisk har behov for det. At få lagt et omfangsdræn kan være en relativ bekostelig affære, hvorfor det kræver en masse forberedelse inden drænet bliver købt og lagt. Hvis jorden nær dit hus ikke er egnet til et omfangsdræn, så kan det ikke betale sig. Man siger, at lerjord er den bedste jord at placere et dræn i og sandjord er den dårligste.

Sandkorn er større end ler og derfor ”pakker” ler sig bedre sammen og kan derfor ikke lede vandet væk lige så hurtigt som eksempelvis sand kan. Derfor har et omfangsdræn en større effekt i ler netop fordi, at vandet vil stå i længere tid op ad kældervæggen/fundamentet. Når der har været et stort regnskyl, vil vandet trænge ned gennem jorden. I ren sandjord vil vandet trænge meget hurtigt igennem og virke som en faskine. I leret jord vil vandet trænge meget langsommere igennem jorden og kan derfor ”pakke” sig op ad husets fundament eller kældervæg. Et fundament eller en kældervæg er typisk ikke 100 % vandtæt og man vil derfor se, at vandet trænger gennem væggen og giver skjolder på indersiden eller i værste fald vandpytter på gulvet. Hvis man får isoleret væggen, når man etablerer omfangsdræn, hæfter man derfor også en fiberdug på ydersiden, så selvom drænet ikke kan klare de helt store vandmængder, vil fiberdugen beskytte kældervæggen mod vandindtrængen.

[button link=”https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=11346&uid=bedrebyg&bannerid=24054″ type=”big” newwindow=”yes”]Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn[/button]

Fugt i kælder – hvilke tegn skal du være opmærksomme på?

Er der optrak til fugt i din kælder, bør du lave en forundersøgelse af dit hus både indenfor og udenfor. Det kan dog være meget svært at udføre sådan undersøgelse selv. Derfor anbefales det at få en specialist ud til at kigge på problemet for derefter at give dig en diagnosticering. Specialisten kan meget hurtigt vurdere om et omfangsdræn vil være fordelagtigt eller der skal andre midler i brug. Sådan en specialist vil typisk være en byggesagkyndig eller en geotekniker.

Du kan selv se efter disse tegn

På murværk:

  • Saltudblomstringer
  • Puds der falder af
  • Skjolder af fugt

På trækonstruktioner:

  • Mørke aftegninger
  • Mørke pletter eller svampeangreb

Slå to fluer med ét smæk

Når dit hus graves fri i forbindelse med etableringen af et omfangsdræn, så bør du overveje om du også ønsker at få ekstraisoleret din kælders ydervæg. Selvom omfangsdrænet dræner jorden for vand, kan kælderens vægge stadig virke kolde. Ved at lave en såkaldt fugtisolering kan du komme dette problem til livs.