Renovering af boligens klimaskærm

Boligens klimaskærm bliver udgjort af alle fladerne, der adskiller ude- og indemiljøet. En renovering af disse er den mest effektive måde at holde varmeforbruget nede, hvorfor det også er en del af en energirenovering mod et mere CO2 neutralt miljø.

Samtidig er boligens klimaskærm af stor æstetisk betydning. En flot facade giver et godt førstehåndsindtryk af boligen og omvendt.

Tag dine forbehold inden du begynder

Det kan meget vel være, du har en masse gode ideer til renovering af boligens klimaskærm, men gør dig selv den tjeneste først at kontakte en fagmand til vurdering af de forskellige projekter. En fagmand kan afgøre, hvad der kan betale sig, samt give dig en omtrentlig vurdering af omkostningerne af renoveringen. Vær opmærksom på, at de samlede udgifter ofte ender med at blive højere, end hvad du ellers havde beregnet.

Samtidig bør du, mens den mest omfattende del af renoveringen finder sted, overveje at finde midlertidigt husly. En renovering af boligens klimaskærm, kan ofte være en omfattende affære, hvor du meget vel kan ende med at skulle bo andetsteds i et par måneder.

De forskellige projekter

Overordnet set inddeler man boligens klimaskærm i tre kategorier:

  1. Tag og loft
  2. Facade
  3. Gulv, kælder og fundament

Tag og Loft

En renovering af taget og loftet er ofte et omfattende projekt. Hvis en sådan renovering betyder, at du skal skifte hele taget ud, havner du i hvert fald i en situation, hvor du bliver nødt til at flytte.

For at spare på udgifterne kan du overveje at benytte dig af polske håndværkere. Polske håndværkere er op imod 20-30 procent billigere, og er kendte for deres store arbejdsomhed og kompetencer. Hvis du hyrer polske håndværkere, skal du huske på, at forholdene ikke er ligesom for 10 år siden. Der er kommet bedre arbejdsvilkår for dem, og de kan såvel som danske håndværkere søge om arbejdsskadeerstatning, hvis uheldet er ude.

En renovering af loftet kan blandt andet være med henblik på at gøre rummet beboeligt. Dette er en meget bekvem måde at skaffe nogle ekstra kvadratmeter uden at skulle til at søge om tilladelse til at bygge til på grunden. Hvis loftsrummet fremtidigt skal være beboeligt, bør du være ekstra opmærksom på at fjerne det sundhedsskadelige asbest.

Facade

En renovering af facaden kan virkelig gøre en forskel på udseendet såvel som varmeforbruget. Der er mange forskellige, mulige projekter. Et af de mindst omkostningsfulde, men med den største gevinst, er en hulmursisolering. En hulmursisolering behøver ikke at tage mere end én dag, koste mere end omtrent 9.000 kr., men hjælper gevaldigt på miljøet såvel som komforten og udseendet af huset.

Et endnu mere overskueligt projekt er udskiftningen af vinduerne. Rigtig mange boliger har gamle vinduer, der ikke engang er tilnærmelsesvis isolerende. Vinduerne er på en eller anden måde øjnene i huset, og er derfor også vigtig i forhold til det æstetiske.

Gulv, kælder og fundament

Kælderen er ligesom loftsrummet ofte et uudnyttet potentiale. En kælder kan bruges til mange ting, og det kan derfor være meget attraktivt at renovere den. Ofte mangler en kælder varmeisolering og er for fugtigt. Dette sænker ikke bare den overordnede komfort, men kan også ligefrem være sundhedsskadeligt. Sørg derfor for ikke at spring over, hvor gærdet er lavest i din istandsættelse af kælderen.

Finansiering

Hvis dine projekter er miljøvenlige og derved går ind under kategorien ’energirenovering’, kan du få økonomisk hjælp i form af lån og tilskud.

Både banker og realkreditinstitutter, vil bistå dig med energirenoveringen. Banker er med de lave oprettelsesgebyrer fordelagtige, hvis renoveringen ikke er så omkostningstungt, hvorimod realkreditinstitutter med det højere gebyr og de lavere renter, ofte foretrækkes til større renoveringer.

Du kan tilmed søge om tilskud til renovering hos mange af energiselskaberne. Kravet er bare, at renoveringen medfører, at du nedsætter dit samlede energiforbrug.

En renovering af boligens klimaskærm har ofte mange positive konsekvenser. Boligen bliver ofte flottere, mere komfortabel og miljøvenlig. Sørg for de praktiske foranstaltninger er i orden, da det er en omfattende affære at renovere hele facaden.

Skriv en kommentar