Det omvendte forældrekøb: Er det en god investering?

Forældrekøb er blevet populært for forældre der gerne vil hjælpe deres børn når de flytter hjemmefra. Vi begynder nu at se forældrekøb, hvor det er børnene der køber bolig til deres forældre. Årsagen til denne tendens er at der kan være skattefordele ved at gøre det, hvis det bliver gjort korrekt. I denne artikel forklarer vi hvordan du laver forældrekøbet korrekt, øger husets værdi, giver dig skattefordele og gør det til en god ordning for dig og dine forældre.

Hvorfor købe hus til dine forældre

I de fleste familier sker der et skift i hvem der tjener flest penge når forældrene går på pension og børnene er begyndt på deres karriere. For de fleste der går på pension betyder det rent økonomisk at de ikke har ligeså mange penge til rådighed, hvilket kan gøre det dyrt at blive boende i barndomshjemmet. For børnene der er begyndt at tjene flere penge end de har gjort før, betyder det at de også betaler mere i skat end nogensinde før. Forældrekøb, hvor børnene køber forældrenes nuværende bolig eller en ny bolig de kan leje gør, at børnene får nogle gode skattefordele og forældrene har en mindre boligudgift.

Eksempel på forældrekøb

Lad os tage eksempel i et voksent barn der betaler topskat, der gerne vil købe sit barndomshjem af sine forældre, og lejer det til dem. Huset er på 220 kvm, ligger i Helsingør og koster 3.000.000 kr. 80% af beløbet finansieres som et realkreditlån, 15% lånes gennem pengeinstituttet, og 5% finansieres igennem friværdien.

I dette tilfælde vil det betyde at den månedlige renteudgift før skat er 6.331 kr.

Huslejen som forældrene skal betale sættes til 7.500 kr

Fast Rente Variabel rente
Huslejeindtægt 7.500 kr. 7.500 kr.
Renteudgift (Før skat) – 6.331 kr. – 2.872 kr.
Grundskyld -1.000 kr. -1.000 kr.
Vedligeholdelse – 1.000 kr. – 1.000 kr.
Skattemæssigt underskud/overskud – 831 kr. 2.628 kr.
Skattefordel/ Udgift 468 kr. -1472 kr.
Månedlig Udgift -589 kr. 1.156 kr

 

Kilde: Ringkøbing Landbobank

Eksemplet viser at hvis man har en fast rente vil man have et underskud på -589 kr om måneden efter skat og man vil have en indtægt på 1.156 kr. om måneden med en fast rente.

Eksemplet viser hvordan de voksne børn enten kan tjene lidt på denne ordning ved en variabel rente eller have et lille underoverskud ved en fast rente.

I næste afsnit kigger vi på hvordan man øger husets værdi.

Energirenovering af barndomshjemmet øger husets værdi

Det omvendte forældrekøb bruges ofte til at købe det voksne barns barndomshjem, hvilket i mange tilfælde er af ældre dato. Det betyder ofte at isoleringen er dårlig, hvilket koster mange penge i unødig opvarmning af huset. En af de bedste måder at forbedre husets energimærke, er ved at lave hulmursisolering.

De fleste huse er bygget således at der er et hulrum imellem ydre væggen og væggen indenfor. Det var først i 1970, at det blev lovpligtigt at isolere hulrummet, men selvom huset har en ældre isolation er der ingen garanti for at denne stadig virker optimalt. Mangel på hulmursisolering eller en forældet isolering er den største årsag til varmetab i et hus, og koster kun imellem 10.000-30.000 kr. Den nyste og bedste form for isolering er papirisolering som består af organiske og brandhæmmende fibre.

Hvis huset bliver isoleret med papirisolering, får huset et bedre energimærke og derved en højere værdi.

Vi har i det tidligere eksempel taget udgangspunkt i en person der betaler topskat, hvilket betyder at forskellige fradrag kan være med til at sætte personens skat markant ned. Da Hulmursisolering er med til at sætte CO2 udslip ned er der flere specielle skattetiltag, som vi kommer ind på i næste afsnit.

Fradrag for hulmursisolering

Når du laver hulmursisolering gør du også miljøet en tjeneste, hvilket staten belønner. Du er berettiget til at søge om energitilskud, hvor du kan få betalt en del af dine udgifter af staten. Samtidig har du også mulighed for at få håndværkerfradrag til dine udgifter, hvorved du får fratrukket en del af udgifterne i din indkomstskat.

Solceller, ombygning og andre fradragsberettigede udgifter

 Hulmursisolering er en god måde at nedsætte mængden af energi, som boligen bruger. En anden side af samme sag er at kigge på hvor strømmen kommer fra. Selvom solen ikke altid skinner i Danmark er solceller stadig en god måde at reducere eller fjerne strøm og varmeudgifter på. Solceller er dyre at installere, men der er mulighed for at trække en stor del af udgiften fra i håndværkerfradrag. Når der er tale om solcelleanlæg kan du få et fradrag på 33%, hvilket giver en pæn besvarelse. Hvis du installere nok solceller til huset kan du producere mere el end dine forældre bruger. Hvis du producere mere de bruger i huset, kan du tjene penge på den ekstra strøm som de producere.

Andre skattefordele ved det omvendte forældrekøb

En af de store skattefordele ved forældrekøb, som også gælder ved det omvendte forældrekøb er at der ikke skal betales ejendomsværdiskat. Da ejendomsværdiskatten i gennemsnit er på 11.000 kr. betyder dette en markant besparelse.

Er det overordnet en god investering

Konklusionen i forhold til det omvendte forældrekøb er at det kan give en lille månedlig indtægt for det voksne barn, samtidig med at det i mange tilfælde kan hjælpe forældrene med de faste udgifter. Den største fordel er næsten de skattefordele der ligger, hvor vi har kigget på nogle af de relevante fradrag og skatte der ikke skal betales. Disse skattefordele giver det voksne barn mulighed for at invertere billigere i ejendommen, og øge værdien af ejendommen. Muligheden for at øge værdien af boligen, er det der i sidste ende er med til at gøre det til en god investering.

Få hjælp til at få forældrekøb til at passe sammen med resten af dine investeringer.

Et godt råd når det kommer til forældrekøb og andre investeringer, er at få en rådgiver som kan hjælpe med at øge din samlede formue. Her kan du både få hjælp til alle skattefordelene ved forældrekøb, men også få en til at forvalte din formue, så du får en bedre pension end dine forældre. Hvis du står og mangler en rådgiver er det vigtigt at det er en person der kan hjælpe med alle aspekter af din privatøkonomi. Denne type af rådgiver er kendt som en privat rådgiver, eller på engelsk private banker, hvilket der er flere artikler om på nettet. Læs mere om private banking.

Skriv en kommentar