Køb af byggegrund

Går du med byggetanker? Måske drømmer du om at bygge dit eget hus og er ved at kigge efter den perfekte grund? Hvis det er tilfældet, skal du være opmærksom på at få undersøgt alle detaljerne angående grunden, du gerne vil købe. Du skulle jo nødig gå hen og købe en grund, hvor du ikke har tilladelse til at opføre det hus du kunne tænke dig.

Undersøg lokalplanen samt tingbogen

Det er vigtigt, at du undersøger om grunden er egnet at bygge på. Der kan forekomme forskellige restriktioner som bunder i lokalplaner, love og andre forhold, som betyder, at du ikke egenrådigt kan bygge hvad eller, hvor du vil på grunden. Ifølge lokalplanen kan der for eksempel være regler om, hvor højt du må bygge i det pågældende område eller hvor meget af grunden, der må bebygges. Der kan også være begrænsninger i forhold til hvilke materialer du må anvende og, hvad bygningerne på grunden må bruges til. Hvis der er servitutter, der begrænser f.eks. den højde du må bygge i, kan du se det i tingbogen, da de skal være tinglyst. Få eventuelt en advokat med ind over før købet, så alle ting er tjekket grundigt igennem.

Er der fredede bygninger på grunden?

Du skal også være opmærksom på eventuelle fredede bygninger på den grund du påtænker at købe. Står der en fredet bygning må du nemlig ikke få den revet ned og heller ikke ombygge den. I tillæg skal man vedligeholde bygningen. Det kan altså være noget af en bet, hvis man får købet en grund med en fredet bygning og derfor ikke kan bygge på grunden, men tværtimod skal bruge penge på vedligeholdelse af en eksisterende og måske ubrugelig bygning.

Spiller naturbeskyttelse en rolle?

En anden ting, du som køber af en byggegrund skal undersøge, er om grunden ligger op ad fortidsminder eller natur – skov og strand. I det tilfælde kan der nemlig være begrænsninger i forbindelse med loven om naturbeskyttelse. Begrænsningerne kan for eksempel være i forhold til, hvor tæt du må bygge på et fortidsminde eller naturen. Det er jo ærgerligt ikke at kunne bygge sit hus, der hvor den smukke udsigt er, fordi der ligger en gammel kirke i nærheden.

Er grunden forurenet?

Det er også vigtigt at få klarlagt om der er forurening på grunden. Eller eventuelt andre faktorer, som kan gøre at byggeriet bliver meget dyrere end ventet. Det er både tidskrævende og dyrt at få renset en grund og vil udsætte jeres byggeprojekt i lang tid.

Er grunden byggemodnet?

Når du køber en byggegrund skal du være opmærksom på, om du køber en grund, der er byggemodnet eller ej. Hvis den er byggemodnet, betyder det, at den er klargjort til bebyggelse. Det vil sige, at der umiddelbart kan etableres veje, el, belysning, fjernvarme mm. Er grunden ikke byggemodnet, skal alt dette først gøres klar, inden du kan bygge. En grund der ikke er byggemodnet er naturligvis billigere, men så skal du selv påregne udgiverne samt tiden til byggemodningen.

Der er tre zoner i Danmark

I Danmark har man inddelt jorden i tre zoner. Der er landzoner, som indeholder skovbrug, landbrug osv. Så er der byzoner, hvor man kan bygge helårshuse og sommerhuszoner hvor man kan bygge huse til fritidsbrug. Hvis du udser dig en mark, hvor du tænker, at det ville være skønt at bygge et hus, skal du være opmærksom på, at det vil kræve en ændring i lokalplanen for området, hvis du skal have lov til det. Zonen skal nemlig ændres fra landzone til byzone.

Skriv en kommentar