Sådan laver man en lejekontrakt

Når man gerne vil udleje en bolig eller et værelse i en bolig skal man have styr på en lejekontrakt. Her har man muligheden for selv, at udarbejde en – men da det er forbundet med store ulemper for udlejer, så anbefales det, at man download det offentliges standard lejekontrakt (også kaldet lejekontrakt A9 pr. 1. juli 2015). Derfor kan det faktisk ikke rigtig betale sig, at lave en lejekontrakt på egen hånd. Hvis man ønsker at tilføje noget, som ikke står i den generiske lejekontrakt, er der nemlig gjort plads til det i lejekontraktens paragraf 11. Det er her man blandt andet kan gøre opmærksom på hvad der skrives under på udover de almene ting, som fremgår af lejekontrakten.

Der er forskellige ting som paragraf 11 dækker over. Her kan det f.eks. være at man som indflytter i lejligheden har fælles forpligtelser i forhold til fælles arealerne på matriklen. Det kunne være at man deltager i arrangementer som beboermøder eller have-dage hvor de fælles arealer gennemgås. På disse møder diskuteres alt fra hvilken farve opgangen skal have – til hvilken plæneklipper der skal købes til det fælles græsareal – se plæneklipper test her.

Værd at huske om lejekontrakter

I henhold til lejeloven, så fremgår der ingen fortrydelsesret – i hvert fald ikke hvis lejeforholdets aftale er overholdt. Det vil sige, at hverken lejer eller udlejer har 14 dages fortrydelsesret i forhold til lejekontrakten. Lejer har dog retten til at indlevere en fejl- og mangelliste til udlejer, hvis noget i lejligheden ikke er som aftalt. Det er udlejers pligt, at fixe det som er angivet på fejl- og mangellisten, og sikre at lejer ikke hæfter for det når lejeaftalen udløber. Derudover er det vigtigt at indholdet i lejekontrakten ikke er i direkte strid med lejeloven og dens ufravigelige krav. Man skal også – både som udlejer og lejer – altid huske at kunne dokumentere alle sine betalinger. Derfor skal man aldrig klare betalingen kontant – hverken husleje-afregningen eller indskud og depositum. Samtidigt, skal man sikre sig, at alle aftaler som indgås skal dokumenteres skriftligt. Det vil sige at, man altid har en garanti og en klar oversigt over aftalens indhold.

Ting du skal huske i forhold til lejekontrakten

Udover de førnævnte ting, er der også andre ting man skal huske i forbindelse med en lejeaftale. Det er muligt, at tage depositum samt tre måneders forudbetalt husleje til indskud, men overvej samtidigt for, at det ikke er alle potentielle lejere, som kan lægge et så stort kontantbeløb på bordet ved en indflytning. Derudover skal der afholdes både et indflytningssyn og et fraflytningssyn for at lave en oversigt over skader, misligholdelse, inventar også videre. Her opgøres det, hvilken stand lejemålet overtages i, samt hvordan standen af lejemålet er når det forlades af lejer. Til sidst er det vigtigt, at det fremgår i lejekontrakten, hvem det er som har ansvaret for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af lejekontrakt. På den måde kan det let afgøres, hvem der skal stå for istandsættelse, rengøring mv. af lejemålet.

Skriv en kommentar