Vedvarende energi – hvad er det?

Vedvarende energi er kort sagt, elementer på og ikke på jorden, som kan udnyttes til energiformer – altså naturlige energiformer. I Danmark er de vigtigste naturlige energiformer solenergi, vindenergi og bølgeenergi. I dag ser man ofte vindmøller, men ikke solcelleanlæg eller bølgeanlæg.

Kort information over de vigtigste vedvarende energiformer i Danmark: 

Hvad er bølgeenergi:

Bølgeenergi er kort fortalt energiudnyttelse af havets bølger. Der er forskellige former for bølgeenergi, men i Danmark bruger vi mest overtopping device til bølgeenergi.

I et overtopping device bliver det overskydende vand optaget af reservoiret (se billedet nedenunder). Derefter fosser det ned gennem røret og gennem turbinen. Turbinen begynder at snurre rundt og der opstår energi. Generatoren genererer energien om til strøm og strømmen sendes videre ud til forbrugerne.

Hvad er solenergi:

Solenergi går ud på at fange solens stråler og generere det til strøm. I Danmark har vi ikke særlig mange solcelleanlæg, men derimod har forbrugerne solcelleanlæg på tagene. Solcelleanlæg koster meget, men det kan betale sig i længden.

Hvad er vindenergi:

Vindenergi ser vi overalt i Danmark. Hver gang vi kører på motorvejen eller cykler et sted hen finder man næsten altid en vindmølle på vejen. Vinden får vindmøllens vinger til at rotere, og derefter genererer vindmøllen, vinden om til strøm.

Udviklingen af vedvarende energi i Danmark:

I begyndelsen af 1980´erne begyndte man at udnytte vedvarende energi i Danmark. Efter 1980´erne er vedvarende energi blevet brugt over hele landet. Der ses ikke særlig mange solcelleparker i Danmark. Til gengæld ser man ofte huse med solcelleanlæg på deres tage i dag. Vindmøller står rundt omkring i hele landet, man kan ikke undgå at se en vindmølle på motorvejen. Der bliver planlagt og bygget vindmølleparker nærmest hele tiden. Vandenergi bliver også hele tiden udbredt i Danmark.

I dag bliver der forsket og udviklet nye teknologier som støttes af statslige midler.

Man forventer at i år 2020 skal en andel på mindst 30% af danmarks energiforbrug bestå af vedvarende energi.