CE-mærkning af legetøj

CE-mærkning er EU’s mærke som skal vise at en vare overholder de regler som gælder for den ifølge Fællesskabets regler. For legetøj er det Legetøjsdirektivet (2009/48/EF).

CE-mærket viser og erklærer, at produktet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i Legetøjsdirektivet. CE-mærkningen skal anbringes på selve legetøjet eller på dennes emballage.

Det er fabrikanten eller dennes repræsentant i EU, der har ansvaret for korrekt CE mærkning af legetøj.

Hvad betyder CE-mærket så for legetøj?

 • Varen er omfattet af Legetøjsdirektivet, den har væsentlig legeværdi for børn under 14 år.
 • Mærket skal ikke betragtes som et kvalitetsstempel, men legetøjet lever op til mindstekravene for sikkerhed og sundhed
 • For fabrikanten, at det er fremstillet i overensstemmelse med de miljø og arbejdsmæssige krav
 • Mærket betyder ikke nødvendigvis at legetøjet er testet af tredjepart, Legetøjsdirektiver baserer sig fortrinsvist på selvcertificering. CE Mærket skal betragtes mere som et rejsepas i EU for det enkelte produkt
 • CE-mærket skal påføres af fabrikanten efter denne har opfyldt relevante krav til CE-mærket legetøj.

De virksomheder som er involveret i legetøjets markedsføring, har forskelligt juridisk ansvar alt efter hvilken rolle de spiller. EU’s regler skelner mellem tre hovedroller: Fabrikant, importør og distributør.

Fabrikantens pligter

Fabrikant = Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller legetøj eller får legetøj konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette under sit navn eller mærke.

Fabrikanten skal:

 • Udarbejde en overensstemmelseserklæring og CE-mærke. Udarbejde teknisk dokumentation.
 • Opbevare den tekniske dokumentation og overensstemmelseserklæringen i ti år efter at legetøjet er blevet bragt i omsætning.
 • Sikre at en seriefremstilling overholder sikkerhedskravene. Udføre stikprøver.
 • Registrere klager, legetøj, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser samt holde distributørerne orienteret.
 • Forsyne legetøjet med et type-, parti- eller serienummer eller anden sporbarhedsmærkning.
 • Angive deres navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og den adresse, hvor de kan kontaktes.
 • Forsyne legetøjet med brugsanvisning og sikkerhedsinformation på lokalt sprog.
 • Hjemkalde eller på anden måde afhjælpe defekt legetøj. Orientere myndigheder.
 • Samarbejde med myndigheder om dokumentation og afhjælpning af fejl.

Importørens pligter

Importør = Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU/EØS, og som bringer legetøj fra et tredjeland i omsætning på det europæiske marked.

Importøren skal:

 • Kun sælge legetøj som overholder gældende regler.
 • Sikre at fabrikanten har udarbejdet teknisk dokumentation og CE-mærket legetøjet.
 • Angive deres navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og den adresse, hvor de kan kontaktes.
 • Sikre at legetøjet er forsynet med brugsanvisning og sikkerhedsinformation på lokalt sprog.
 • Transportere og opbevare på måder som ikke påvirker legetøjets sikkerhed.
 • Registrere klager, legetøj, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser samt holde distributørerne orienteret.
 • Hjemkalde eller på anden måde afhjælpe defekt legetøj. Orientere myndigheder.
 • Opbevare kopi af overensstemmelseserklæring.
 • Samarbejde med myndigheder om dokumentation og afhjælpning af fejl.

Distributørens pligter

Distributør = Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU/EØS, og som bringer legetøj fra et tredjeland i omsætning på det europæiske marked.

Distributøren skal:

 • Handle med fornøden omhu.
 • Sikre at legetøjet er forsynet med CE-mærke, brugsanvisning og sikkerhedsinformation på lokalt sprog.
 • Transportere og opbevare på måder som ikke påvirker legetøjets sikkerhed.
 • Hjemkalde eller på anden måde afhjælpe defekt legetøj. Orientere myndigheder.
 • Samarbejde med myndigheder om dokumentation og afhjælpning af fejl.

Altox har mange års erfaring med sikkerhedsvurdering og CE-mærkning af legetøj. Vi rådgiver virksomheder om deres ansvar og hvilke krav der stilles til deres legetøj. Vi hjælper med at sikre at legetøjet testes efter de relevante krav og at dokumentationen er i overensstemmelse med reglerne.

Kontakt os for en uforpligtigende samtale på 3834 7798 eller [email protected]

Skriv en kommentar