Hav styr på reglerne om ombygning af andelsboliger

Der er en række regler, man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at foretage ombygninger eller forbedringer af sin andelsbolig, og det er derfor vigtigt at holde øje med gældende lovgivning om andelsboliger. Du kan også få en hurtig oversigt over de vigtigste regler her.

Disse ombygninger må du foretage

Bor du i en andelsbolig, kan du ikke ombygge og foretage ændringer på samme måde som, hvis du ejede 100 pct. af din bolig selv, men du har langt mere frihed til at lave ændringer end, hvis du bor til leje. Du kan ved at bede om tilladelse fra andelsboligforeningen få lov til for eksempel at rive vægge ned eller lave ændringer eller ombygninger på badeværelse og i køkken.

Præcis hvilke ændringer eller forbedringer, du har lov til at foretage, kan afhænge af din andelsboligforening, så hvis du vil vide præcis, hvad du må og ikke må, er det dem, du skal have fat i.

Før man begynder at lave forbedringer eller ombygninger i eksempelvis køkken eller på badeværelset, er det en god idé at få vurderet jeres andelsforening hos Andelsvurderinger.dk. Så kan I få et godt overblik over hvilke dele af boligen, der især trænger til forbedringer samt hvilke poster, der omvendt ikke behøver at få så meget opmærksomhed.

Skal du søge byggetilladelse?

Der er forskel på, om man skal have en byggetilladelse, eller om man blot skal oplyse kommunen om de ændringer, man laver. Man behøver generelt ikke at få en byggetilladelse, hvis der er tale om mindre byggearbejder som skillevægsændringer, nedsænkning af lofter og blænding af døre.

Udskifter man køkkenelementer i et allerede eksisterende køkken, eller renoverer man badeværelset uden at røre ved ventilation eller rørføring, hører ens byggeprojekt også under mindre byggearbejder, som ikke kræver en byggetilladelse.

Skal du lave ændringer ud over de nævnte ting, kan det godt være, at du skal have en byggetilladelse, og i så fald skal du i kontakt med både andelsboligforeningen og kommunen. Først og fremmest skal du have en fuldmagt fra andelsforeningen, og så skal du skaffe en kvittering fra kommunen der fortæller, at ansøgningen om byggetilladelsen har fundet sted.

Lige gyldigt om du skal bruge en byggetilladelse, eller om du blot skal anmelde dine ombygninger til kommunen, skal du også skriftligt informere andelsforeningens bestyrelse om forbedringer eller ændringer.

Når du skal have en byggetilladelse fra kommunen, skal du ansøge om det ved at udfylde et ansøgningsskema. Til dette ansøgningsskema skal du også vedlægge plantegninger for både eksisterende forhold og fremtidige forhold. Plantegningerne skal have målestoksforholdet 1:100, og på dem skal du have markeret, hvilke ombygninger du vil foretage.

Kommunen skal også informeres om diverse beregninger ved byggeriet, og du skal vedlægge en fuldmagt fra andelsboligforeningens bestyrelse.

Forbedringer af en andelslejlighed

Generelt kan du regne med, at du har ret til at foretage forbedringer inde i din andelslejlighed uden at skulle søge om byggetilladelse. Dette gælder, hvis forbedringerne hører ind under kategorien ”mindre bygningsarbejder” som nævnt tidligere, det kan du læse mere om her.

I disse tilfælde skal du blot informere andelsforeningen og kommunen om dine planer, og du har ikke brug for en decideret byggetilladelse. Reglerne med hensyn til forbedringer og mindre ændringer varierer dog fra forening til forening, og derfor bør du altid læse din andelsforenings regler inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Konsekvenser ved regelbrud ifm. ombygninger

At din andelslejlighed lever op til kravene i byggeloven, er din egen pligt, og hvis dette smutter, kan du risikere at få bøder eller i værste tilfælde, at andelsboligforeningen ekskluderer dig, og at du dermed er tvunget til at flytte væk.

Konstaterer kommunen, at din lejlighed ikke lever op til kravene i byggeloven, er første skridt, at du skal få rettet op på de ulovlige forhold inden for en bestemt tidsfrist. Bliver denne tidsfrist ikke overholdt, risikerer du at få bøder, og/eller at kommunen sørger for, at der bliver rettet op på de ulovlige forhold på din regning.

Du kan ligeledes risikere at få bøder, hvis du går i gang med en ombygning uden at søge om byggetilladelse først, hvis det er krævet, eller hvis du ender med at gennemføre en ombygning på en anden måde end den, kommunen i første omgang gav tilladelse til.

Bestyrelsen i din andelsboligforening kan også kræve, at du lovliggør ombygningen eller fører lejligheden tilbage til dens tidligere stand, og i værste tilfælde kan du blive tvunget til at flytte.

Skriv en kommentar