Nye regler om online forbrugsmåling

Er du udlejer eller arbejder du med ejendomsadministration? Så ved du allerede, hvor afgørende det er at have styr på forbrugsmålinger. Det er nemlig stor betydning for, om der skal kræves efterbetaling af aconto fra en lejer. Læs med og bliv klogere på, hvad fremtiden kommer til at byde på og kræve i forbindelse med aflæsninger af forbrugsmålere.

Fremtidens forbrugsmåling

Den 25. oktober 2020 trådte den første fase af Energieffektivitetsdirektivet (EEF) i kraft, hvilket blandt andet betyder, at en lang række forbrugere og boligselskaber vil blive berørt.

EED er et vigtigt skridt på vejen mod en grønnere fremtid, og målet er i sidste ende, at vi alle bliver bedre til at spare på energi og ressourcer, og det kommer til at ske ved effektivitets i både energianvendelsen og energiforsyningen.

Her EED’s plan for fremtiden

Fjernaflæst forbrugsmåling

EU arbejder hele tiden på at skabe en grønnere fremtid for vores planet, og det betyder markante ændringer inden for forbrugsmåling. Målet er nemlig, at alle manuelle forbrugsmålere skal udskiftes til fjernaflæsning senest i 2027. Dette vil udgøre den næste fase af Energieffektivitetsdirektivet med målet om, at vi allesammen skal blive bedre på at spare på energi og ressourcer.

Men hvordan skal det så udfolde sig i praksis? Tanken er ifølge Brunata den, at det blandt andet skal ske ved at give forbrugerne adgang til opdaterede forbrugsdata via apps eller webportaler.

Her forventes der, at når forbrugerne kan følge deres eget forbrug på tæt hold, så har de også nemmere ved at ændre egen adfærd og dermed reducere deres energiforbrug.

Dermed er de nye regler i Energieffektivitetsdirektivet helt på linje med det fælles fokus på de globale energiressourcer og FN’s Verdensmål.

En klar vision

Energieffektivitetsdirektivet har en klar vision for fremtiden. Herunder kan du finde en kort oversigt over, deres første faser og mål.

  • Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter d. 25. oktober 2020 skal kunne fjernaflæses.
  • 25. oktober 2020 skal alle fjernaflæste målere aflæses mindst to gange årligt, og brugerne skal modtage forbrugerinformation lige så ofte.
  • Fra d. 1. januar 2022 skal alle målere med fjernaflæsning aflæses månedligt, og brugere skal have forbrugsinformation med samme interval.
  • 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses. Målere, der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. december 2026, medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt.

Brunata tilbyder en unik visualisering, der giver modtager et nemt og overskueligt billede af forbrug og udgifter. Baseret på den nyeste teknologi tilbydes der forbrugsdata med en pålidelig fordeling af omkostninger ved forbrug af el, vand og varme samt ejendomsdata til optimering af hele ejendommens energiforbrug, tilstand og indeklima. Dette er et godt værktøj i overensstemmelse med EED og visionen om en lettere tilgængeligt forbrugsmåling for både professionelle og private.

Skriv en kommentar