Skal du undersøge din hulmur?

Så er her en kort guide

Du overveje at lave efterisolering af ydermuren? Det er også en af de nemmeste former for isolering. Er du i tvivl om hvad du skal undersøge, så har vi her samlet lidt information om hvad du skal undersøge inden du går i gang. 

Hvad vil være essentielt at undersøge inden hulmursisolering?

Et godt sted at starte vil være, at få foretaget en termografering. En termografi vil hurtigt afsløre om der er huller eller mangler i isoleringen. Termografi er fotografering med et varmefølsomt kamera. Man kan sige at det er et slags røntgenbillede, som viser kolde og varme områder. Eventuelle kuldebroer i ydervæggene vil også nemt kunne afsløres af termografi. 

Dernæst skal du sikre dig at der rent faktisk er plads til isolering af din hulmur. Du bør ydermere undersøge følgende tre punkter, for at vide om du får gavn af at isolere hulmuren:

  1. Hvordan er murens tilstand?
  2. Hvordan er muren konstrueret?
  3. Er der problemer med fugt?

Hvordan er formurens beskaffenhed?

Du skal forvente at temperaturen vil blive sænket i formuren, når du foretager hulmursisolering. Det skyldes, at den varme der kommer fra huset til blive holdt tilbage af isoleringen. Det betyder, at fordampningen fra de udvendige mures overflade vil blive formindsket. Muren vil derfor have sværere ved at komme af med fugt, uanset om den kommer inde- eller udefra. Den ophobede fugt i murværket, kan være årsag til skader som for eksempel frostsprængninger. Du bør derfor undersøge muren for beskadigede sten eller sten der er begyndt at smuldre og få disse udskiftet, inden der bliver foretaget hulmursisolering. Det vil også være godt at få ordnet revner og løst puds. 

Få også bagmuren undersøgt

Bagmuren skal undersøges for revner, sprækker og huller. Har man ikke en tæt bagmur, vil du stå med et stort rengøringsarbejde efter endt isolering. Er bagmuren ikke helt tæt, så vil trykket fra hulmursisoleringen blæse støv og skidt ind i huset. De steder der oftest vil være utætheder, er ved vinduesåbninger, døre, fundamentet, loftet eller ved skillevægge. Altså grundlæggende omkring murafslutninger. Du kan sikre dig at maling, tapet og væv slutter helt tæt på en ganske enkel måde. Du skal bare banke let på væggen og lytte. Hører du en hul lyd, så er ret sikkert tegn på at pudsen er løs.

 

Skriv en kommentar